STARTSIDAN
Google Drive
Skytte är en kul och avkopplande sport, och SÄKER så länge man följer säkerhetsinstruktionerna och utövar omdöme under skyttet. De allra viktigaste hittar du till höger.
Faktiskt så är flertalet av normala sporter vi utövar, sporter våra barn utövar långt farligare... sådana sporter som Fotboll, Ridning och Handboll och Innebandy har högre skadefrekvens, och även dödsfall långt över skytte.
Geväret ovan är det populära Ruger 10/22, utrustat med en ny Tapco 10/22 Fusion T6 kolv, ett Forward Grip och ett 25 skotts magasin. Detta är en mycket bra setup för lite rolig plinking.
Nedan visar jag en film om hur man bäst tar hand om sin Ruger.